Fruit tea

nowcoffeeandtea.vn

Fruit tea

Hồng trà hoàng kim

Hồng trà hoàng kim
Gloden black tea

32.000 đ

Đặt ngay Chi tiết

Hồng trà chanh tắc

Hồng trà chanh tắc
Hồng trà chanh tắc

29.000 đ

Đặt ngay Chi tiết

Lục trà hoa cơm cháy

Lục trà hoa cơm cháy
Kymquat green tea

36.000 đ

Đặt ngay Chi tiết

Olong hoàng kim

Olong hoàng kim
Golden oolong

34.000 đ

Đặt ngay Chi tiết

Trà kiwi

Trà kiwi
Kiwi Tea

32.000 đ

Đặt ngay Chi tiết

Trà xoài chanh dây

Trà xoài chanh dây
Mango/ passion fuit

34.000 đ

Đặt ngay Chi tiết

Yakult xoài

Yakult xoài
Mango yakult

32.000 đ

Đặt ngay Chi tiết

Trà xoài vải

Trà xoài vải
Mango/ lychee tea

34.000 đ

Đặt ngay Chi tiết

Yakult chanh dây

Yakult chanh dây
Passion yakult

32.000 đ

Đặt ngay Chi tiết